Acando Consulting AB

Acando Consulting AB Works With:

  • SAP Cloud Platform
  • Acando är ett konsultbolag där den digitala transformationen ligger högst upp på agendan.Vår affärsidé är att tillsammans med våra uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisationer och digitala lösningar.Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SAPs innovationsplattform och är stolta över att vara Guldpartner.Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

    View Acando Consulting AB